Necati Çelik: İyi Müzisyen Sazı ile Sohbet Edebilendir

Necati Çelik: İyi Müzisyen Sazı ile Sohbet Edebilendir

Klâsik mûsikîmizin vazgeçilmez enstrümanı olan ud, aynı zamanda çok geniş bir coğrafyanın da ortak melodik zenginliğine vesiledir. Ortadoğu’dan Kuzey Afrika’ya yayılan bu geniş coğrafya içerisinde bugün bir Türk tınısı ya da ud tavrından bahsedebiliyorsak eğer, bunu Necati Çelik gibi birkaç virtüöz isme borçluyuz. Necati Çelik beynelmilel sahalarda gördüğü itibarı ve alâkayı ülkemizde pek görmese de yine de kendisini tanımlarken bu coğrafyanın ve milletimizin referans değerlerini öne sürüyor. Klâsik müzik geleneğimizin en önemli ekol isimlerinden Kadri Şençalar ve Çinuçen Tanrıkorur’dan istifade etmiş olan Çelik halk mûsikîmize olan dikkati ve hâkimiyeti ile de öne çıkıyor…

(daha&helliip;)

Sanki Udla Doğmuşum

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu sanatçılarından, Türkiye’nin ve dünyanın en önemli udîlerinden ve ud hocalarından biri olan Necati Çelik ile Türk müziğinin gözde enstrümanlarından ud üzerine bir sohbet yaptık.

(daha&helliip;)

Gönül’den Mızrap’a Bir Nağme / Necati Çelik

necati çelik

Gönül’ün evrensel bir karşılığı yok mu?

“Gönül”ün İngilizce karşılığını arıyoruz, yok.. Ne diyeceğiz? “Heart” desen “kalp” , “spirit” desen “ruh” , “soul” desen “ruh”… olmuyor yani tadı yerine gelmiyor, o yüzden ben çevirilerde hep Türkçesini kullanırım. Mesela “mızrap” bizde var, İngilizcede karşılığı “penar” … adamlar zaten mızrap kullanmıyor, öyle bir kelimeye de ihtiyaçları yok, “mızrabı da siz öğrenin” diyorum.
Mızrap kelimesinden yola çıkarak, her kelimeye yüklenen anlamın altında bir kültürel karşılığı da oluyor…

(daha&helliip;)