Selçuklu Başkentinden Osmanlı Pâyitahtına Necati Çelik, Ud ve Sûzidil

Selçuklu Başkentinden Osmanlı Pâyitahtına Necati Çelik, Ud ve Sûzidil

Necati Çelik’in Sûzidil albümünü bazı alt başlıklarla incelemek ve tanıtmaya çalışmak, aynı zamanda sanatkarın elli yıldan fazla süren sanat hayatını kısaca gözden geçirmeye sebeptir.

Necati Çelik’in müziğimiz içerisinde udla seyahati

Necati Çelik’in bağlamayla başlayan müzik hayatında çok kısa bir süre sonra bağlamanın yerini ud alır. Bu değişimde, kuvvetle muhtemel Konya’da doğmuş olmasının etkisi fazladır. Çünkü Konya yöre icrasında bağlama, divan sazı gibi telli çalgılar kullanılmakla beraber yöre insanının en çok rağbet ettiği sazlar ud ve kanun ikilisidir.

(daha&helliip;)

Sanki Udla Doğmuşum

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu sanatçılarından, Türkiye’nin ve dünyanın en önemli udîlerinden ve ud hocalarından biri olan Necati Çelik ile Türk müziğinin gözde enstrümanlarından ud üzerine bir sohbet yaptık.

(daha&helliip;)

Gönül’den Mızrap’a Bir Nağme / Necati Çelik

necati çelik

Gönül’ün evrensel bir karşılığı yok mu?

“Gönül”ün İngilizce karşılığını arıyoruz, yok.. Ne diyeceğiz? “Heart” desen “kalp” , “spirit” desen “ruh” , “soul” desen “ruh”… olmuyor yani tadı yerine gelmiyor, o yüzden ben çevirilerde hep Türkçesini kullanırım. Mesela “mızrap” bizde var, İngilizcede karşılığı “penar” … adamlar zaten mızrap kullanmıyor, öyle bir kelimeye de ihtiyaçları yok, “mızrabı da siz öğrenin” diyorum.
Mızrap kelimesinden yola çıkarak, her kelimeye yüklenen anlamın altında bir kültürel karşılığı da oluyor…

(daha&helliip;)