Erbâb-ı Mûsikîden Fena Kimse Zuhûr Etmemiştir

Erbâb-ı Mûsikîden Fena Kimse Zuhûr Etmemiştir

Cahit Gözkan - Ahmet Mükerrem Akıncı
Kadıköy’deki atölyesinde musiki çalışmalarına devam eden Udi Necati Çelik’i ziyaret eden Hasan Burak Özkanlı izlenimlerini ve notlarını aktarıyor:

Geçenlerde yolum Kadıköy’e düştü; pek iyi de oldu. Bizim Ahmed Ağabey, hal hatır sorarken Kadıköy’de olduğumu öğrenince udî üstad Necati Çelik Bey’i ziyaret etmemi tavsiye etti, bendeniz de bu tavsiyeye uydum. Ud, makamlarımız, musikişinaslarımız hakkında faydalı bir muhabbetin yanı sıra kıymetli anılar da haznemize dâhil oldu. Meclise siz dahi dâhil olun diye kararınca tadında arz edeyim:

(daha&helliip;)

Necati Çelik: İyi Müzisyen Sazı ile Sohbet Edebilendir

Klâsik mûsikîmizin vazgeçilmez enstrümanı olan ud, aynı zamanda çok geniş bir coğrafyanın da ortak melodik zenginliğine vesiledir. Ortadoğu’dan Kuzey Afrika’ya yayılan bu geniş coğrafya içerisinde bugün bir Türk tınısı ya da ud tavrından bahsedebiliyorsak eğer, bunu Necati Çelik gibi birkaç virtüöz isme borçluyuz. Necati Çelik beynelmilel sahalarda gördüğü itibarı ve alâkayı ülkemizde pek görmese de yine de kendisini tanımlarken bu coğrafyanın ve milletimizin referans değerlerini öne sürüyor. Klâsik müzik geleneğimizin en önemli ekol isimlerinden Kadri Şençalar ve Çinuçen Tanrıkorur’dan istifade etmiş olan Çelik halk mûsikîmize olan dikkati ve hâkimiyeti ile de öne çıkıyor…

(daha&helliip;)

Selçuklu Başkentinden Osmanlı Pâyitahtına Necati Çelik, Ud ve Sûzidil

Necati Çelik’in Sûzidil albümünü bazı alt başlıklarla incelemek ve tanıtmaya çalışmak, aynı zamanda sanatkarın elli yıldan fazla süren sanat hayatını kısaca gözden geçirmeye sebeptir.

Necati Çelik’in müziğimiz içerisinde udla seyahati

Necati Çelik’in bağlamayla başlayan müzik hayatında çok kısa bir süre sonra bağlamanın yerini ud alır. Bu değişimde, kuvvetle muhtemel Konya’da doğmuş olmasının etkisi fazladır. Çünkü Konya yöre icrasında bağlama, divan sazı gibi telli çalgılar kullanılmakla beraber yöre insanının en çok rağbet ettiği sazlar ud ve kanun ikilisidir.

(daha&helliip;)

Gönül’den Mızrap’a Bir Nağme / Necati Çelik

necati çelik

Gönül’ün evrensel bir karşılığı yok mu?

“Gönül”ün İngilizce karşılığını arıyoruz, yok.. Ne diyeceğiz? “Heart” desen “kalp” , “spirit” desen “ruh” , “soul” desen “ruh”… olmuyor yani tadı yerine gelmiyor, o yüzden ben çevirilerde hep Türkçesini kullanırım. Mesela “mızrap” bizde var, İngilizcede karşılığı “penar” … adamlar zaten mızrap kullanmıyor, öyle bir kelimeye de ihtiyaçları yok, “mızrabı da siz öğrenin” diyorum.
Mızrap kelimesinden yola çıkarak, her kelimeye yüklenen anlamın altında bir kültürel karşılığı da oluyor…

(daha&helliip;)