Necati Çelik: İyi Müzisyen Sazı ile Sohbet Edebilendir

Necati Çelik: İyi Müzisyen Sazı ile Sohbet Edebilendir

Klâsik mûsikîmizin vazgeçilmez enstrümanı olan ud, aynı zamanda çok geniş bir coğrafyanın da ortak melodik zenginliğine vesiledir. Ortadoğu’dan Kuzey Afrika’ya yayılan bu geniş coğrafya içerisinde bugün bir Türk tınısı ya da ud tavrından bahsedebiliyorsak eğer, bunu Necati Çelik gibi birkaç virtüöz isme borçluyuz. Necati Çelik beynelmilel sahalarda gördüğü itibarı ve alâkayı ülkemizde pek görmese de yine de kendisini tanımlarken bu coğrafyanın ve milletimizin referans değerlerini öne sürüyor. Klâsik müzik geleneğimizin en önemli ekol isimlerinden Kadri Şençalar ve Çinuçen Tanrıkorur’dan istifade etmiş olan Çelik halk mûsikîmize olan dikkati ve hâkimiyeti ile de öne çıkıyor…

(daha&helliip;)