Selçuklu Başkentinden Osmanlı Pâyitahtına Necati Çelik, Ud ve Sûzidil

Selçuklu Başkentinden Osmanlı Pâyitahtına Necati Çelik, Ud ve Sûzidil

Necati Çelik’in Sûzidil albümünü bazı alt başlıklarla incelemek ve tanıtmaya çalışmak, aynı zamanda sanatkarın elli yıldan fazla süren sanat hayatını kısaca gözden geçirmeye sebeptir.

Necati Çelik’in müziğimiz içerisinde udla seyahati

Necati Çelik’in bağlamayla başlayan müzik hayatında çok kısa bir süre sonra bağlamanın yerini ud alır. Bu değişimde, kuvvetle muhtemel Konya’da doğmuş olmasının etkisi fazladır. Çünkü Konya yöre icrasında bağlama, divan sazı gibi telli çalgılar kullanılmakla beraber yöre insanının en çok rağbet ettiği sazlar ud ve kanun ikilisidir.

(daha&helliip;)