Sûzidil

“Var olan haliyle Sûzidil’i sadece, dinlendiği zaman insanı farklı alemlere sürükleyen güzel eser ve icralardan oluşturulmuş solo ud albümü olarak değil, aynı zamanda didaktik unsurlar barındıran bir albüm tanımıyla değerlendirmek lüzumu vardır. Bu açıdan bakıldığı zaman Sûzidil’i, sahada benzerine zor rastlanan bir albüm olarak telakki etmek hiç de yanlış olmasa gerektir…”

Dr. Mehmet Emin Kakan, arkakapak.com, Mayıs 2014
Yazının tamamını okumak için tıklayın.